Tjenester

Vi har etter over 30 år som rådgivende ingeniører opparbeidet oss solid erfaring innen våre fagfelt. Kreative og dyktige medarbeidere gjør at vi kan levere kosteffektive såvel som grensesprengende løsninger for våre kunder. Forståelsen av byggeprosessen både for myndigheter, byggherrer og ansvarlig utførende gjør at            B-Consult spiller en viktig rolle i prosjektene vi er med i !

Skal vi jobbe sammen? Kontakt oss