Prosjektadministrasjon & prosjekteringsledelse

B-Consult har bred kunnskap og lang erfaring innenfor prosjektadministrasjon og prosjekteringsledelse. De siste tiårene har vi ledet en rekke større nærings- og industriprosjekter, boligprosjekter og utviklingsprosjekter. Vi er multidisiplinære i vår tenkemåte og sammen med oppdragsgiver setter vi sammen prosjektet og er med i prosjektgruppen fra start til slutt.

Vi har meget god erfaring med å tilby prosjekteringsledelse for totalentrepriser og byggherrestyrte entrepriser.

Med over 30 års erfaring fra store og små prosjekter, har gjort at vi har opparbeidet solid kompetanse på administrasjon av byggeprosjekter, både nybygg og renovering av eksisterende bygg. Vi tar også på oss byggeledelsesoppdrag innenfor bolig, vei, jernbane og enklere samferdselsoppdrag.

Skal vi jobbe sammen? Kontakt oss