B-Consult er Miljøfyrtårnsertifisert!

B-Consult ønsker å ta en aktiv rolle i å velge gode miljømessige valg og løsninger for våre kunder. Dette er svært viktig for å bidra til en bærekraftig utvikling og redusere miljøpåvirkningen fra byggeprosjekter. Globalt er det anslått at byggenæringen står for 40% av alt CO2-utslipp, 40% av energiforbruket og 40% av avfallet.

B-Consult ønsker å bidra med å redusere disse tallene og gjennom et sertifisert miljøledelesesystem som Miljøfyrtårn posisjonerer vi oss for å bidra til det grønne skiftet.

Som rågivende ingeniører i byggeteknikk har våre valg og innspill i prosjektene stor påvirking på miljøet og det var derfor et naturlig valg for B-Consult å få synliggjort vårt engasjement for miljøriktige og fremtidsrettede løsninger.

 

 

Skal vi jobbe sammen? Kontakt oss