Byggesøknad

Vi bistår både profesjonelle og private aktører i byggesaker og er til en hver tid oppdatert på gjeldene lover og forskrifter. Vi har sentral godkjenning opp til tiltaksklasse 3 for søkerfunksjonen og kan derfor påta oss opptrag som ansvarlig søker i både store og kompliserte saker, såvel som mindre. 

Skal vi jobbe sammen? Kontakt oss