Byggeteknikk

B-Consult er totalleverandør av tjenester knyttet til byggeteknisk prosjektering. Vi leverer alt av konstruksjonsmateriale og underlag for industri- og fabrikkanlegg, næringsbygg, boligbygg, idrettsarenaer og hallkonstruksjoner. Det er særlig plasstøpte betongkonstruksjoner, stål- og trekonstruksjoner vi prosjekterer, men vi har også god erfaring med utarbeidelse av prefabrikkerte konstruksjoner. Vi utfører avanserte statiske og dynamiske beregninger og er komfortable med å tenke stort og rasjonelt i konstruksjonsoppbyggingen. Sammen med arkitekt eller oppdragsgiver utarbeider vi konstruksjonskonsept og løsninger for bæresystemet, som tilfredsstiller den arkitektoniske utformingen såvel som den økonomiske. Praktiske løsninger av det byggetekniske og oppfølging i byggeperioden er noe vi også har stort fokus på i B-Consult som gjør oss til en viktig samarbeidspartner for våre kunder.

Vi innehar sentral godkjenning for både prosjektering såvel som kontroll for konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk. B-Consult påtar seg derfor oppdrag både som ansvarlig prosjekterende og uavhengig kontrollør.

Under referanser finnes et lite utvalg av relevante prosjekter vi har vært deltagende i, de siste årene.

Skal vi jobbe sammen? Kontakt oss