Byggeteknikk

B-Consult er totalleverandør av tjenester knyttet til byggeteknisk prosjektering. Vi leverer alt av konstruksjonsmateriale og underlag for næringsbygg, offentlige bygg, boligbygg, industri- og fabrikkanlegg, idrettsarenaer og hallkonstruksjoner.

Det er særlig plasstøpte betongkonstruksjoner, stål- og trekonstruksjoner vi prosjekterer, men vi har også god erfaring med utarbeidelse av prefabrikkerte konstruksjoner og systemer, som hulldekker. Våre erfarne medarbeidere har svært god kompetanse både på nybygg og ombygging/rehabilitering av eksisterende bygninger og konstruksjoner

Vi utfører avanserte statiske og dynamiske beregninger og er komfortable med å tenke stort og rasjonelt i konstruksjonsoppbyggingen. Sammen med arkitekt eller oppdragsgiver utarbeider vi konstruksjonskonsept og løsninger for bæresystemet, som tilfredsstiller den arkitektoniske utformingen såvel som den økonomiske.

Praktiske løsninger av det byggetekniske og oppfølging i byggeperioden er noe vi har stort fokus på i B-Consult, som gjør oss til en viktig samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

Vi innehar sentral godkjenning for både prosjektering og kontroll av konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk. B-Consult påtar seg derfor oppdrag både som ansvarlig prosjekterende og uavhengig kontrollør.

Under prosjekter finnes et lite utvalg av relevante prosjekter vi har vært deltagende i, de siste årene.

Skal vi jobbe sammen? Kontakt oss