Foto: Arba One

Arba One

Arbaflame har funnet opp en måte for å erstatte kull ved å produsere sorte pellets. Ny fabrikk på Grasmo utenfor Kongsvinger ble etablert i forbindelse med den tidligere testfabrikken.

B-Consult vært med som rådgivende ingeniør bygg, ansvarlig søker og arkitekt.

Komplisert prosessanlegg med ombygging av eksisterende prosesshall, skjøting av stålkonstruksjoner, tilbygg og en rekke betongkonstruksjoner utomhus har vært noe av det vi har prosjektert på det nye anlegget

Sted: Grasmo
År: 2019-2021
Byggherre: Arba One
Entreprenør: Wito
Areal: ca 3000 m²
Skal vi jobbe sammen? Kontakt oss